První astrometrický snímek pořízený teleskopem KLENOT

2000 DM8

Snímek planetky 2000 DM8 typu Apollo byl pořízen v noci z 16./17.února 2002 1.06-m KLENOT teleskopem Observatoře Kle CCD kamerou Photometrics Serie 300. Zobrazené pole má velikost 0.5 x 0.5 stupně, sever je nahoře a západ vpravo. Planetka je označena šipkou.
Pozorovatelé Jana Tichá, Miloš Tichý a Michal Kočer.