Snímek planetky 2002 MN typu Apollo byl pořízen v noci z 22./23.června 2002 1.06-m KLENOT teleskopem Observatoře Kle CCD kamerou Photometrics Serie 300. Zobrazené pole má velikost 0.2 x 0.2 stupně, sever je nahoře a západ vpravo. Planetka je označena šipkou.
Pozorovatelé Jana Tichá a Miloš Tichý.