Sonda Rosetta

Snímek sondy Rosetta byl pořízen 4. března 2005 expozicí 30 sekund 1.06-m KLENOT teleskopem Observatoř Kle - zobrazené pole má 33x33 úhlových minut.
Rychle se pohybující sonda se mezi bodovými hvězdami zobrazuje jako úsečka.
Foto Jana Tichá a Miloš Tichý

Projekt KLENOT - Observatoř Kle.


CNW_Counter