Animace pohybu sondy Rosetta

Animace pohybu sondy Rosetta byla složena z osmi pětisekundových snímků pořízených 4. března 2005 pomocí 1.06-m KLENOT teleskopu Observatoř Kleť - zobrazené pole má 33x33 úhlových minut.
Rychle se pohybující sonda se mezi bodovými hvězdami zobrazuje jako úsečka.
Foto Jana Tichá a Miloš Tichý

Projekt KLENOT - Observatoř Kleť.


CNW_Counter