(100734) Annasvídnická = 1998 DB1  (Annasv\{\í}dnick\'a v TeXu)
Planetku objevil M. Tichý 30. listopadu 1997 na Kleti.
 Anna Svídnická (or Anna Swidnicka or von Schweidnitz, 1339–1362) was the third wife of Roman Emperor and King of Bohemia Charles IV. In 1361 she bore the desired successor to the throne, later King of Bohemia Wenceslaus IV.
 (MPC 103027 -- 30. listopadu 2016)


[dráha]

(c) 2001-2011, Observatoř Kleť, České Budějovice