(5250) Jas = 1984 QF
Planetku objevil A. Mrkos 30. listopadu 1983 na Kleti.
 Jas je nejen české slovo (jasnost, záře), ale je též zkratkou Jihočeské astronomické společnosti (JAS). Společnost byla založena roku 1928 a soustředila se především na vzdělávání a popularizaci astronomie a k tomuto účelu vystavěla v roce 1937 hvězdárnu v Českých Budějovicích. Také zřízení hvězdárny na vrcholku hory Kleť bylo podníceno členy JAS. Na Hvězdárně České Budějovice, která je od padesátých let státní institucí, je umístěno ředitelství Hvězdárny Kleť a jsou zde též umístěny archívy Hvězdárny Kleť. Jméno planetky navrhl M. Tichý.
 (MPC 27734 -- 30. listopadu 1995)
 

Původní vzhled hvězdárny v Českých Budějovicích a dalekohledu v její kopuli<BR>
<I>Foto: Archiv Hvězdárny České Budějovice </I>Původní vzhled hvězdárny v Českých Budějovicích a dalekohledu v její kopuli
Foto: Archiv Hvězdárny České Budějovice


[dráha]

(c) 2001-2011, Observatoř Kleť, České Budějovice