(6817) Pest = 1982 BP2
Planetku objevil A. Mrkos 30. listopadu 1981 na Kleti.
 Pojmenována po největším ze tří měst, nazývaných Buda, Pest a Óbuda, které tvoří dnešní hlavní město Maďarska. V letošním roce je oslavováno 125. výročí založení Budapešti jako politického, kulturního a vědeckého centra. V životě Pešti a Budy sehrála velkou roli Univerzitní observatoř, jejíž budovy dominovaly panoramatu po třičtvrtě století po jejím založení v roce 1780. Od roku 1921 se zde také nachází ústředí Konkolyho observatoře, které město poskytlo podporu při výstavbě její velké kopule.
 (MPC 33386 -- 30. listopadu 1997)


[dráha]

(c) 2001-2011, Observatoř Kleť, České Budějovice